AVT_Josephine-Bacon_757[1]

 

Tu ne sais pas ton âge

 

Tu ne sais pas ton âge

Tu me dis : « je reçois l’argent des vieux »

 

Je sais que tu es sage

Ton regard semble lointain

 

Dans ta tête, tes souvenirs surgissent

Tu revois ton territoire

 

Tes rêves ne sont plus les mêmes

Pourtant l’Esprit des animaux t’invite

Là où tes pas légers ne se fatiguent pas

 

Ta marche te conduit toujours

Sur une terre dénudée

 

Patient, tu attends Papakassik

Convaincu que le caribou viendra

 

 

Apu tshissenitamin etatipuneshin

 

Apu tshissenitamin etatipuneshin

Nutshisheniu-ushuniamin tshishin

 

Tshitshissenimatin ka katshitauenitak an Tshin

Tshimamitinuenitamiu-aitapin

 

Tshuapamatishin eshk ka nutshimiunnuin

Mishkutshipinua nana ueshkat ka ishinimin

 

Tshuishamakuat utshimau-aueshishat

Tshetshi kau mitimaim tshmeshkanam anite eka nita ka

aieshkutin

 

Tshitshisseniten mushua-assit

nanitam tshe takushinin

 

Papakassik tshitashuapamau

Uesh ma tshitapuetatishun, atik tshika pimuteu

 

Revue « Hopala, N°43, septembre-novembre 2013 »

29000 Quimper, 2013